Điểm thưởng dành cho tichtac

  1. 2
    Thưởng vào: 14/3/19

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  2. 5
    Thưởng vào: 12/2/19

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  3. 1
    Thưởng vào: 7/8/18

    First Message

    Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị