bobodinh's Recent Activity

 1. bobodinh đã đăng chủ đề mới.

  Linh tinh Sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp

  Sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp sẽ tạo điều kiện cho phát triển bền vững Báo cáo tại hội thảo cấp cao về “Sử dụng năng...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  16/10/19 lúc 15:04
 2. bobodinh đã đăng chủ đề mới.

  Linh tinh Tình hình cung ứng điện tiếp tục gặp khó khăn

  Tình hình cung ứng điện tiếp tục gặp khó khăn Theo nhận định của Bộ Công Thương, cung ứng điện giai đoạn 2005 - 2010 cơ bản đáp ứng cho...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  15/10/19 lúc 14:58
 3. bobodinh đã đăng chủ đề mới.

  Linh tinh Việt Nam là quốc gia giàu có về nguồn năng lượng từ mặt trời

  Việt Nam là quốc gia giàu có về nguồn năng lượng từ mặt trời Nhưng lại khai thác chưa hiệu quả. Khi nguyên liệu hóa thạch cạn kiệt, nhu...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  14/10/19