huong789's Recent Activity

 1. huong789 đã đăng chủ đề mới.

  Máy Tính Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

  Quản lý lịch sử về các mẫu đơn hàng, lịch sử làm việc với khách hàng qua các giai đoạn báo giá, đơn hàng. Quản lý chi tiết về doanh số...

  Capture2.JPG

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  26/9/22 lúc 23:39
 2. huong789 đã đăng chủ đề mới.

  Máy Tính Lập trình phần mềm theo yêu cầu

  Bước 1: Khảo sát doanh nghiệp lần 1 Bộ phận sale sẽ tiếp nhận yêu cầu của DN để nắm rõ tình trạng hiện tại. Từ đó đưa ra giải pháp phần...

  Capture1.JPG

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  26/9/22 lúc 23:19
 3. huong789 đã đăng chủ đề mới.

  Máy Tính Quản lý chuỗi bán lẻ

  Hiện nay, việc công tác quản lý kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ đa phần gặp phải nhiều khó khăn và rất cần một phần mềm ứng dụng giúp...

  Capture4(a).JPG

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/9/22 lúc 15:45
 4. huong789 đã đăng chủ đề mới.

  Máy Tính Quản lý chương trình khuyến mãi giảm giá

  Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý chương trình khuyến mãi: Dễ dàng theo dõi, tổng hợp được các chương trình khuyến mãi đang chạy....

  Capture3(b).JPG

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/9/22 lúc 15:42
 5. huong789 đã đăng chủ đề mới.

  Máy Tính Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

  Quản lý lịch sử về các mẫu đơn hàng, lịch sử làm việc với khách hàng qua các giai đoạn báo giá, đơn hàng. Quản lý chi tiết về doanh số...

  Capture2.JPG

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/9/22 lúc 15:37
 6. huong789 đã đăng chủ đề mới.

  Máy Tính Lập trình phần mềm theo yêu cầu

  Bước 1: Khảo sát doanh nghiệp lần 1 Bộ phận sale sẽ tiếp nhận yêu cầu của DN để nắm rõ tình trạng hiện tại. Từ đó đưa ra giải pháp phần...

  Capture1.JPG

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/9/22 lúc 15:32