bomtsurumi's Recent Activity

 1. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm chìm tsurumi KTZ67.5 công suất 7.5kw chính hãng

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz67.5, bơm xử lý nước thải ktz67.5.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz67.5, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 10:42
 2. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm chìm tsurumi ktz47.5 công suất 7.5kw Hàng có sẵn

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz47.5, bơm xử lý nước thải ktz47.5.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz47.5, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 10:30
 3. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm chìm tsurumi công suất ktz45.5 công suất 5.5kW

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz45.5, bơm xử lý nước thải ktz45.5.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz45.5, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 10:25
 4. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm nước thải tsurumi ktz35.5 công suất 5.5kW

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz35.5, bơm xử lý nước thải ktz35.5.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz35.5, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 10:20
 5. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm ktz43.7 công suất 3.7kW hàng có sẵn

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz43.7, bơm xử lý nước thải ktz43.7.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz43.7, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 10:06
 6. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm chìm tsurumi ktz33.7 công suất 3.7kw hàng chuẩn nhật bản

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz33.7, bơm xử lý nước thải ktz33.7.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz33.7, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 09:04
 7. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm chìm nước thải tsurumi ktz22.2 công suất 2.2kW

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz22.2, bơm xử lý nước thải ktz22.2.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz22.2, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 08:47
 8. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm chìm hố móng tsurumi ktz21,5 công suất 1.5kW hàng có sẵn

  0983 480 880 , máy bơm hố móng tsurumi ktz21,5, bơm xử lý nước thải ktz21.5.5, máy bơm bùn hố móng tsurumi ktz21.5, bơm thoát nước thải...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  22/6/19 lúc 08:23
 9. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm nước đặt cạn 7.5kW hàng có sẵn

  Bơm nước trục ngang CM50-160Ahãng matra , công suất: 7.5 KW/380V, máy bơm nước matra CM50-160A máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  21/6/19 lúc 10:29
 10. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm nước matra CM40-250B công suất 11kW

  Bơm nước trục ngang CM40-250B hãng matra , công suất: 11 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-250B, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  21/6/19 lúc 09:40
 11. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước matra họng xả từ 32 đến 80mm

  Máy bơm trục ngang CM32-160C hãng matra , công suất: 1.5KW/380V, máy bơm nước matra CM32-160C , máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  21/6/19 lúc 08:22
 12. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm trục ngang CM32-160C cột áp 24m

  Máy bơm trục ngang CM32-160C hãng matra , công suất: 1.5KW/380V, máy bơm nước matra CM32-160C , máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  20/6/19 lúc 08:24
 13. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm nước sạch công nghiệp công suất lớn

  Bơm cấp nước sinh hoạt CM32-200A chính hãngMatra , Máy bơm trục ngang CM32-200A, máy bơm công suất: 7.5KW/380V, bơm nước trục ngang...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  19/6/19 lúc 10:26
 14. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước ly tâm trục ngang 3 pha công suất lớn

  Máy bơm nước sinh hoạt CM65-160B, bơm nước trục ngang công suất: 11KW/380V, máy bơm nước sinh hoạt CM65-160B, máy bơm cấp nước 11kW...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  19/6/19 lúc 10:09
 15. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Báo giá máy bơm nước trục ngang CM50-250A công suất 22kW hàng có ẵn

  Bơm nươc sinh hoạt CM50-250A hãng matra italy , máy bơm cấp nước 22.5 kW, bơm bù áp trục ngang hãng matra italy chính hãng, máy bơm sinh...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  19/6/19 lúc 10:00