bomtsurumi's Recent Activity

 1. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước đặt cạn CM65-160A công suất 15kW

  Máy bơm trục ngang sinh hoạt CM65-160A, bơm cấp nước công suất: 15KW/380V, máy bơm nước pcc, bơm bù áp trục ngang giá rẻ , máy bơm nước...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 10:46
 2. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm bù áp trục ngang hãng matra CM50-250A công suất 22.5kW

  Bơm nươc sinh hoạt CM50-250A hãng matra italy , máy bơm cấp nước 22.5 kW, bơm bù áp trục ngang hãng matra italy chính hãng, máy bơm sinh...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 10:40
 3. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước sinh hoạt CM50-250B 18.5kW

  Máy bơm trục ngang matra CM50-250B, công suất: 18.5KW/380V, giá bán máy bơm nươc sinh hoạt CM50-250B, bơm nước sinh hoạt pccc, máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 10:37
 4. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm sinh hoạt 15kW bù áp công nghiệp CM50-200A

  Phân phối Bơm trục ngang matra CM50-200A nhập khẩu, máy bơm sinh hoạt 15kW, bơm nước sinh hoạt CM50-200A , máy bơm nước công nghiệp...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 10:34
 5. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm đặt cạn trục ngang CM50-200B công suất 11kW

  Phân phối máy bơm nước trục ngang matra CM50-200B nhập khẩu, máy bơm nước 11kW, bơm nước sinh hoạt CM50-200B , máy bơm nước công nghiệp...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 10:29
 6. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm trục ngang ly tâm 1 cánh kín cho hệ thống PCCC CM 50-160A

  Bơm nước trục ngang CM50-160Ahãng matra , công suất: 7.5 KW/380V, máy bơm nước matra CM50-160A máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 10:25
 7. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Tính 0983 480 880 Bán máy bơm nước matra CM50-160B công suất 5.5kW giá tốt hàng có sẵn tại Hà Nội

  Bơm nước trục ngang CM50-160B hãng matra , công suất: 5.5 KW/380V, máy bơm nước matra CM50-160B máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 10:22
 8. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước công nghiệp cho hệ chiller công suất lớn 15kW

  Bơm nước trục ngang CM40-250A hãng matra , công suất: 15 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-250A, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 09:26
 9. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước matra CM40-250B sinh hoạt 11kW cột áp 74m

  Bơm nước trục ngang CM40-250B hãng matra , công suất: 11 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-250B, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 09:23
 10. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983.480.880 Bán máy bơm nước matra CM 40-200A công suất 7.5kW lưu lượng 36m3/h

  Bơm nước trục ngang CM40-200A hãng matra , công suất: 7.5 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-200A, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 09:21
 11. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước matra CM40-200A công suất 7.5kW bảo hành 12 tháng

  Bơm nước trục ngang CM40-200A hãng matra , công suất: 7.5 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-200A, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 09:12
 12. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 bán máy bơm nước matra CM40-160A công suất 3kW hàng có sẵn

  Bơm nước trục ngang CM40-160A hãng matra , công suất: 3 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-160A, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 09:05
 13. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 bán máy bơm nước matra CM40-160A công suất 3kW hàng có sẵn

  Bơm nước trục ngang CM40-160A hãng matra , công suất: 3 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-160A, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 09:03
 14. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 bán máy bơm nước matra CM40-160A công suất 3kW hàng có sẵn

  Bơm nước trục ngang CM40-160A hãng matra , công suất: 3 KW/380V, máy bơm nước matra CM40-160A, máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. Máy bơm...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 09:01
 15. bomtsurumi đã đăng chủ đề mới.

  Máy Móc 0983 480 880 Bán máy bơm nước matra CM32-160B bảo hàng 12 tháng

  Máy bơm trục ngang CM32-160B hãng matra , công suất: 2.2 KW/380V, máy bơm nước matra CM32-160B , máy bơm sinh hoạt trục ngang CM. máy...

  Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán

  17/9/19 lúc 08:58