Tin rao vặt phải có hình ảnh, Tin đăng phải đúng chuyên mục. Nếu vi phạm xẽ bị xóa ngay
  • This classified has expired.
Hướng dẫn chơi golf cho người mới

Toàn Quốc Hướng dẫn chơi golf cho người mới Giới thiệu

tin tuc golf

Giá bán (không chấm không phẩy) :
Liên hệ
Những người mới cần quan tâm đến những điều sau đây
Trước khi ra sân chơi
Gôn thủ phải đến sân gôn trước giờ phát bóng 15 phút để làm thủ tục check – in. Mỗi nhóm không được chơi quá 4 người trừ khi được sự cho phép trước. Nếu nhóm bạn chưa đủ 4 người, bạn sẽ được xếp chơi chung với nhóm khác. Phải sẵn sàng khi tới lượt phát bóng. Xem phiếu ghi điểm để biết các khoảng cách trên sân, cách bố trí lỗ gôn và luật chơi gôn.
Xem thêm:
Cách chơi golf như thế nào cho hiệu quả: http://golftimes.vn/4-cach-choi-golf-hieu-qua-ma-cac-golfer-giau-kin-1818.html
Bí quyết đánh golf của các cao thủ: http://golftimes.vn/su-that-ve-nhung-bi-quyet-danh-golf-ma-cac-cao-thu-giau-kin-1854.html
[​IMG]
Tại nơi phát bóng
Để nhận dạng bóng dễ dàng cần tuân thủ quy ước đánh dấu bóng trước khi bắt đầu chơi. Chỉ được phát bóng khi các gôn thủ đánh trước đã ra khỏi vị trí. Khi gôn thủ khác của nhóm đánh bóng, các gôn thủ còn lại phải đứng nhìn về hướng người đánh. Theo dõi hướng bóng rơi để tránh lảng phí thời gian tìm bóng mất. La to “FORE” khi bóng bay về phía người khác.
Trên đường bóng
Đi thẳng đến bóng của bạn trừ khi bạn gặp bóng của người khác trong lúc đi tới vị trí bóng của mình. Đặt túi gậy hoặc đậu xe gôn phía bên phải khi bạn đánh bóng. Người chơi chỉ được thực hiện một cú đánh gió. Gôn thủ có bóng ở vị trí xa cờ nhất sẽ đánh trước, tuy nhiên gôn thủ có bóng ở ngoài đường bóng có thể đánh trước nếu đã sẵn sàng. Đi nhanh sau các cú đánh & sẵn sàng chơi khi đến lượt mình. Luôn giữ khoảng cách với nhóm chơi trước. Giúp bạn chơi mang túi gậy hoặc tìm bóng khi cần thiết. Tuân thủ các hướng dẫn, nội qui sử dụng xe gôn.
Trên vùng gạt bóng
Không được kéo hoặc lái xe gôn lên vùng gạt bóng. Đặt túi gậy hoặc xe gôn ở khu vực giữa vùng gạt bóng và bệ phát bóng của hố tiếp theo. Mang theo tất cả gậy mà bạn cần dùng. Sửa lại các dấu bóng của bạn và của người chơi khác. Tránh đi lại trên đường gạt bóng của bạn chơi khác. Khi bóng của tất cả các thành viên trong nhóm đều nằm trong vùng gạt bóng, gôn thủ có thể bắt đầu gạt. Người chơi có bóng ở xa lỗ gôn nhất sẽ tiến hành gạt trước. Người chơi gạt bóng ở khoảng cách xa cần dược bạn chơi giúp rút cờ ra khỏi hố gôn. Đánh dấu vị trí bóng và cầm bóng lên nếu nó nằm trên đường gạt bóng của bạn chơi. Ghi điểm số tại khu phát bóng của lỗ tiếp theo.​

Trước khi ra sân
Gôn thủ phải đến sân gôn trước giờ phát bóng 15 phút để làm thủ tục check – in. Mỗi nhóm không được chơi quá 4 người trừ khi được sự cho phép trước. Nếu nhóm chưa đủ 4 người, bạn sẽ được xếp chơi chung với nhóm khác. Phải sẵn sàng khi tới lượt phát bóng. Xem phiếu ghi điểm để biết các khoảng cách trên sân, cách bố trí lỗ gôn và luật chơi gôn.
Tại nơi phát bóng
Để nhận dạng bóng dễ dàng cần tuân thủ quy ước đánh dấu bóng trước khi bắt đầu chơi. Chỉ được phát bóng khi các gôn thủ đánh trước đã ra khỏi vị trí. Khi gôn thủ khác của nhóm đánh bóng, các gôn thủ còn lại phải đứng nhìn về hướng người đánh. Theo dõi hướng bóng rơi để tránh lảng phí thời gian tìm bóng mất. La to “FORE” khi bóng bay về phía người khác.
Trên đường bóng
Đi thẳng đến bóng của bạn trừ khi bạn gặp bóng của người khác trong lúc đi tới vị trí bóng của mình. Đặt túi gậy hoặc đậu xe gôn phía bên phải khi bạn đánh bóng. Người chơi chỉ được thực hiện một cú đánh gió. Gôn thủ có bóng ở vị trí xa cờ nhất sẽ đánh trước, tuy nhiên gôn thủ có bóng ở ngoài đường bóng có thể đánh trước nếu đã sẵn sàng. Đi nhanh sau các cú đánh & sẵn sàng chơi khi đến lượt mình. Luôn giữ khoảng cách với nhóm chơi trước. Giúp bạn chơi mang túi gậy hoặc tìm bóng khi cần thiết. Tuân thủ các hướng dẫn, nội qui sử dụng xe gôn.
Trên vùng gạt bóng
Không được kéo hoặc lái xe gôn lên vùng gạt bóng. Đặt túi gậy hoặc xe gôn ở khu vực giữa vùng gạt bóng & bệ phát bóng của lỗ tiếp theo. Mang theo tất cả gậy mà bạn cần dùng. Sửa lại các dấu bóng của bạn & của người chơi khác. Tránh đi lại trên đường gạt bóng của bạn chơi khác. Khi bóng của tất cả các thành viên trong nhóm đều nằm trong vùng gạt bóng, gôn thủ có thể bắt đầu gạt. Người chơi có bóng ở xa hố gôn nhất sẽ tiến hành gạt trước. Người chơi gạt bóng ở khoảng cách xa cần dược bạn chơi giúp rút cờ ra khỏi hố gôn. Đánh dấu vị trí bóng & cầm bóng lên nếu nó nằm trên đường gạt bóng của bạn chơi. Ghi điểm số tại khu phát bóng của hố tiếp theo.

Trước khi ra sân
Gôn thủ phải đến sân gôn trước giờ phát bóng 15 phút để làm thủ tục check – in. Mỗi nhóm không được chơi quá 4 người trừ khi được sự cho phép trước. Nếu nhóm chưa đủ 4 người, bạn sẽ được xếp chơi chung với nhóm khác. Phải sẵn sàng khi tới lượt phát bóng. Xem phiếu ghi điểm để biết các khoảng cách trên sân, cách bố trí lỗ gôn & luật chơi gôn.
Tại nơi phát bóng
Để nhận dạng bóng dễ dàng cần tuân thủ quy ước đánh dấu bóng trước khi bắt đầu chơi. Chỉ được phát bóng khi các gôn thủ đánh trước đã ra khỏi vị trí. Khi gôn thủ khác của nhóm đánh bóng, các gôn thủ còn lại phải đứng nhìn về hướng người đánh. Theo dõi hướng bóng rơi để tránh lảng phí thời gian tìm bóng mất. La to “FORE” khi bóng bay về phía người khác.
Trên đường bóng
Đi thẳng đến bóng của bạn trừ khi bạn gặp bóng của người khác trong lúc đi tới vị trí bóng của mình. Đặt túi gậy hoặc đậu xe gôn phía bên phải khi bạn đánh bóng. Người chơi chỉ được thực hiện một cú đánh gió. Gôn thủ có bóng ở vị trí xa cờ nhất sẽ đánh trước, tuy nhiên gôn thủ có bóng ở ngoài đường bóng có thể đánh trước nếu đã sẵn sàng. Đi nhanh sau các cú đánh và sẵn sàng chơi khi đến lượt mình. Luôn giữ khoảng cách với nhóm chơi trước. Giúp bạn chơi mang túi gậy hoặc tìm bóng khi cần thiết. Tuân thủ các hướng dẫn, nội qui sử dụng xe gôn.
Trên vùng gạt bóng
Không được kéo hoặc lái xe gôn lên vùng gạt bóng. Đặt túi gậy hoặc xe gôn ở khu vực giữa vùng gạt bóng & bệ phát bóng của lỗ tiếp theo. Mang theo tất cả gậy mà bạn cần dùng. Sửa lại các dấu bóng của bạn & của người chơi khác. Tránh đi lại trên đường gạt bóng của bạn chơi khác. Khi bóng của tất cả các thành viên trong nhóm đều nằm trong vùng gạt bóng, gôn thủ có thể bắt đầu gạt. Người chơi có bóng ở xa lỗ gôn nhất sẽ tiến hành gạt trước. Người chơi gạt bóng ở khoảng cách xa cần dược bạn chơi giúp rút cờ ra khỏi lỗ gôn. Đánh dấu vị trí bóng và cầm bóng lên nếu nó nằm trên đường gạt bóng của bạn chơi. Ghi điểm số tại khu phát bóng của lỗ tiếp theo.