Tin rao vặt phải có hình ảnh, Tin đăng phải đúng chuyên mục. Nếu vi phạm xẽ bị xóa ngay

Dịch Vụ Xây Dựng

 1. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 150,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 25 Days
  Đọc:
  6
 2. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 100,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 12 Days
  Đọc:
  9
 3. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 160,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 26 Days
  Đọc:
  17
 4. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 200,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 19 Days
  Đọc:
  12
 5. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 100,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 19 Days
  Đọc:
  11
 6. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 3,800,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 18 Days
  Đọc:
  14
 7. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 3,800,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 11 Days
  Đọc:
  17
 8. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 160.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 3 Days
  Đọc:
  23
 9. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 160.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 3 Days
  Đọc:
  22
 10. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 2,500,000.00
  Hết hạn trong:
  27 Days, 9 giờ
  Đọc:
  25
 11. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  Liện hệ
  Hết hạn trong:
  12 Days, 6 giờ
  Đọc:
  27
 12. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,500,000.00
  Hết hạn trong:
  4 Days, 14 giờ
  Đọc:
  35
 13. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  Liện hệ
  Hết hạn trong:
  2 Days, 6 giờ
  Đọc:
  29
 14. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 10.00
  Hết hạn trong:
  15 giờ, 10 phút
  Đọc:
  26
Đang tải...