Tin rao vặt phải có hình ảnh, Tin đăng phải đúng chuyên mục. Nếu vi phạm xẽ bị xóa ngay

Mua bán

Sản phẩm ngẫu nhiên

Cho thuê chung cư City Garden hình Elip, Tầng 8, 15, 71m2 Cần bán call
Hết hạn trong:
1 tháng, 4 giờ

Quảng cáo

Thống kê giao dịch

Sản phẩm đang rao bán:
4,199
Bình luận:
405
Đọc:
201,648
Sản phẩm đã bán:
8
Tổng doanh thu :
VNĐ 173,200,000.00

View All Bài đăng có trả phí

 1. Bán nửa căn chung cư Chu Văn An

  Bình Thạnh Bán nửa căn chung cư Chu Văn An

  Hồ Chí Minh
  Cần bán VNĐ 420.00
 1. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  0
 2. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  call
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  0
 3. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 30,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  1
 4. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 7,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  3
 5. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 130,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  3
 6. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  call
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  3
 7. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,650,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  4
 8. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 28 Days
  Đọc:
  8
 9. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 11,500,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  10
 10. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 10,700,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  10
 11. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 120,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  10
 12. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 600.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 24 Days
  Đọc:
  46
 13. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 500.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 25 Days
  Đọc:
  50
 14. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 700,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 26 Days
  Đọc:
  49
 15. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 600.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 3 Days
  Đọc:
  41
 16. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 700,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 10 Days
  Đọc:
  30
 17. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 600.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 24 Days
  Đọc:
  10
 18. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 850,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 21 Days
  Đọc:
  46
 19. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  call
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  10
 20. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  11
 21. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 19 Days
  Đọc:
  16
 22. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 800,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  15
 23. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,160,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  11
 24. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 6,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  11
 25. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 120,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  9
 26. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  call
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  11
 27. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  11
 28. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 17,590,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  11
 29. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  19
 30. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 27,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  12
 31. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 333.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  11
 32. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  Liên hệ
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  8
 33. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 320.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  7
 34. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  call
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  9
 35. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  Liên hệ
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  8
 36. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 50,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  8
 37. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 590,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  9
 38. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  call
  Hết hạn trong:
  2 Months, 26 Days
  Đọc:
  10
 39. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 290,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 26 Days
  Đọc:
  9
Đang tải...