Tin rao vặt phải có hình ảnh, Tin đăng phải đúng chuyên mục. Nếu vi phạm xẽ bị xóa ngay

Mua bán

 1. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 235,235,325,325.00
  Hết hạn trong:
  12 Days, 12 giờ
  Đọc:
  21
 2. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 120,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 1 ngày
  Đọc:
  16
 3. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 10,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 ngày, 6 giờ
  Đọc:
  43
 4. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 10,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  8 Days, 4 giờ
  Đọc:
  33
 5. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 9,500,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 22 Days
  Đọc:
  7
 6. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 9,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  22 Days, 8 giờ
  Đọc:
  25
 7. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 7,600,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 2 Days
  Đọc:
  23
 8. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 7,500,000,000.00
  Hết hạn trong:
  15 Days, 14 giờ
  Đọc:
  32
 9. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 7,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  8 Days, 4 giờ
  Đọc:
  42
 10. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 7,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  29 Days, 13 giờ
  Đọc:
  30
 11. Cần bán VNĐ 6,000,000,000.00

  Thanh Xuân Bán nhà mặt tiền, sổ đỏ chính chủ, số 379 đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, tp Bắc Ninh

  Bán nhà mặt tiền, sổ đỏ chính chủ, số 379 đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, tp Bắc Ninh
  Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 6,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 ngày, 15 giờ
  Đọc:
  27
 12. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 6,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 20 Days
  Đọc:
  8
 13. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 6,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 23 Days
  Đọc:
  16
 14. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,800,000,000.00
  Hết hạn trong:
  5 Days, 13 giờ
  Đọc:
  22
 15. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,500,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 24 Days
  Đọc:
  18
 16. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,300,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 12 Days
  Đọc:
  18
 17. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 3 Days
  Đọc:
  17
 18. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  11 Days, 1 giờ
  Đọc:
  29
 19. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 5,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  12 Days, 22 giờ
  Đọc:
  23
 20. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 4,950,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 23 Days
  Đọc:
  14
 21. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 4,700,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 5 Days
  Đọc:
  14
 22. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 4,700,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 5 Days
  Đọc:
  18
 23. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 4,650,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 3 Days
  Đọc:
  22
 24. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 4,500,000,000.00
  Hết hạn trong:
  7 Days, 14 giờ
  Đọc:
  27
 25. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 4,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  12 Days, 50 phút
  Đọc:
  28
 26. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 3,550,000,000.00
  Hết hạn trong:
  14 Days, 15 giờ
  Đọc:
  27
 27. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 3,000,000,000.00
  Hết hạn trong:
  14 Days, 15 giờ
  Đọc:
  28
 28. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 2,980,000,000.00
  Hết hạn trong:
  24 Days, 21 giờ
  Đọc:
  32
 29. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 2,500,000,000.00
  Hết hạn trong:
  10 Days, 16 giờ
  Đọc:
  31
 30. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 2,300,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 24 Days
  Đọc:
  22
 31. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 2,155,000,000.00
  Hết hạn trong:
  11 Days, 3 giờ
  Đọc:
  30
 32. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,950,000,000.00
  Hết hạn trong:
  15 Days, 15 giờ
  Đọc:
  29
 33. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,950,000,000.00
  Hết hạn trong:
  2 Months, 27 Days
  Đọc:
  2
 34. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,900,000,000.00
  Hết hạn trong:
  12 Days, 15 giờ
  Đọc:
  25
 35. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,800,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 14 Days
  Đọc:
  17
 36. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,750,000,000.00
  Hết hạn trong:
  29 Days, 7 giờ
  Đọc:
  26
 37. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,730,000,000.00
  Hết hạn trong:
  15 Days, 3 giờ
  Đọc:
  30
 38. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,700,000,000.00
  Hết hạn trong:
  1 tháng, 8 Days
  Đọc:
  26
 39. Giá bán (không chấm không phẩy) :
  VNĐ 1,700,000,000.00
  Hết hạn trong:
  12 Days, 1 giờ
  Đọc:
  23
Đang tải...